חקלאות

החקלאות היא ליבה של מרום הגליל. אנחנו מחזקים את החקלאות ומוקירים את החקלאים.

רואים בהם עוגן מרכזי בפיתוח של האזור. החקלאות היא כלי לפיתוח כלכלי, להעצמת הישובים והביטחון האזורי שלנו.

  • חיזוק וביסוס הכוח החקלאי בשיתופי פעולה ובייצוג הולם לשם מיצוי זכויותיהם של החקלאים שלנו מול השלטון המרכזי.
  • תקצוב הועדה החקלאית במועצה – הגדרת תחומי אחריות וסמכויות לעבודתה.
  • מיתוג – יצירת מותג אזורי למוצרי החקלאות שבשטחי המועצה. מיתוג המעיד על איכות בלתי מתפשרת לצד מחיר הוגן.
  • נקים קרן להשקעות בחקלאים צעירים למי שנמצא בראשית דרכו ולדור ההמשך. הקרן תעניק הלוואות ומענקי פיתוח, תקצה הטבות למי שיעסיקו עובדים צעירים ותעניק הכשרה מקצועית מתאימה.
  • קידום הטבות לעידוד חקלאות האזורית – בענפי החקלאות המסורתית וענף הלול.

נושאים נוספים שיכולים לעניין

דברים קטנים – השפעה גדולה

נראות ומיתוג האזור תפקיד המועצה לספק שירותים רבים ומשמעותיים עבור התושבים. בכדי לממש את תפקידה יש צורך לקדם תוכנית חומש לשיפור פני הישובים. שיפור מראה

תוכנית אסטרטגית – מרום הגליל 2030

כראש מועצה אקדם תוכנית אסטרטגית לאזור ולמועצה לשנת 2030. הסתכלות רחבה וארוכת שנים הכוללת חזון ויעדים ברורים אשר תביא לפיתוח ולקידום המועצה, האזור ותושביה.

ביטחון ובטיחות

המועצה בראשותי תספק ביטחון לתושביה ולעסקיה, באמצעות הרחבת המענים והאמצעים להתמודדות עם תופעת ה
פשיעה בישובים ובחקלאות.

חקלאות

החקלאות היא ליבה של מרום הגליל. אנחנו מחזקים את החקלאות ומוקירים את החקלאים.

אנשים

טיפוח צרכי התושבים היא מקור עוצמתה של כל קהילה. תפקידנו לראות את הצרכים השונים של כל אדם בקהילה – מהגיל הרך ועד לדור הוותיק שלנו.

ניהול מתקדם

המועצה בראשותי תפעל למען התושבים מתוך תחושת שליחות ומחויבות לתושב, תראה בפעולתה ערך ותהא קשובה לצרכיהם ורצונותיהם.

חינוך

חינוך הינו מנוע צמיחה אסטרטגי למנהיגות. חינוך לערכים, למצוינות, ליוזמה וכן לרעיונות חדשניים היא המפתח לקהילה חזקה ומשגשגת.

Close Search Window